Интернет потребители

Фирма "ЕВРОКОМ – ЯКОРУДА " ООД е създадена през 1998 г. в град Якоруда.
Предметът на дейност е проектиране, изграждане, поддръжка и експлоатация на кабелни разпределителни мрежи, доставка и разпространение на интернет. През 2006 г беше изградена оптична мрежа от гр. Якоруда за с. Юруково и с.Дагоново, по която телевизионният сигнал и Интернета се доставя до абонатите в двете села. В резултат рязко се подобри качеството на подавания сигнал и надеждността на системата. През 2007г. и 2008г. бяха подменени главните линии от коаксиален кабел с оптичен кабел в гр. Якоруда . Днес всеки абонат на кабелна телевизия в гр. Якоруда, може да получава сигнал с качество, сходно с качеството на цифрова телевизия.

Интернет свързаност

Фирмата е главен доставчик на интернет на територията на община Якоруда. От 1998 година ние присъстваме неизменно на пазара и до сега сме най-добре представения доставчик в град Якоруда. Наши абонати са общински администрации, общински служби, читалища, предприятия, фирми, училища, болници, лекари, частни абонати. През 2010 г. бяха изградени и пуснати в експлоатация новите трасета за пренос на Интернет към с. Аврамово, с. Черна Места, с. Смолево, с. Конарско, с. Бунцево и с. Бел Камен.


Таблица за скоростта на услугите към абонатите