Покритие на Евроком ЯкорудаФирмата е главен доставчик на интернет на територията на община Якоруда. Услугите можете да ползвате в следните населени места:

» гр. Якоруда

» с. Юруково

» с. Дагоново

» с. Аврамово

» с. Черна Места

» с. Смолево

» с. Конарско

» с. Бунцево

» с. Бел Камен